மருத்துவம்

எந்த மாவில் என்ன சத்து உள்ளதை என்பதை பாப்போம்?

அந்தக் காலத்தில் மக்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் பெரும்பாலும் நடந்துதான் போனார்கள். செய்யும் வேலைகளிலும் …

Read More »

முளைகட்டிய தானியங்களை சாப்பிடுவதால் இத்தனை நன்மைகளா?

இயற்கை மருத்துவர்களும், உணவியல் நிபுணர்களும் முளைகட்டிய தானியங்களை சாப்பிட சொல்வது பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருப்போம். …

Read More »
error: Content is protected !!